Kızık Köyü

Kızık Köyü

Kızık köyü Arguvan ilçesinin 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Köyün doğusunda Yeniköy Minayik (Kuyudere) ve Karahöyük köyleri, batısında Kuruttaş köyü kuzeyinde Güngören ve Kömürlük köyleri güneyinde ise Akören ve Eymir köyleri bulunmaktadır.

Kızık boyu Oğuzların 24 boyundan biridir. Bozokların Yıldız Han oğulları koluna bağlıdır.16.yy da Anadoluda 28 yerleşim biriminin adı kızık olarak geçmektedir. Bu adlar 20.yy sonlarında Yirmi bire düşmüştür. Öteki Oğuz boyları gibi Kızık Boyu da konar göçer Türkmenlerdendir. On birinci yy. başlarında Selçukluların yönetiminde, 13 yy. başlarında Moğul istilası önünde Ana doluya geldikleri ve zaman içinde çeşitli yörelere yerleşerek Anadolunun Türkleşmesinde önemli rol almışlardır. Kızık’ların yaygın olarak bulunduğu yerler Ankara ve Antep yöreleridir.

Kızık köyünün burada ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Ancak köy bundan 600 yıl evvel kurulmuştur. Köylülerin anlattıklarına göre İran’ın Horasan şehrinden gelerek buraya yerleştikleri söylenmektedir. Kızık köyünün 1560 tarihinde 49 evli, 87 vergiye tabi erkek nüfusu bulunduğu ve bunların yıllık gelirinin 1/5,i 6905 akçe olan büyük bir köydür. Padişah hassıdır.

Bu köyde yaşayanlardan Lölen’ler köye ilk gelenlerdendir. Körükler, Hasanuşağı ve Cenikuşağı kabileleri aynı aşirete mensup olup Köye daha sonradan geldikleri söylenir. Köye en son gelen Mılan kabinesidir. Mılan kabinesi Malatya’nın Banazır Köyünden gelerek buraya yerleşmiştir.

BİLGİ: Eski sitede yayınlanan bilgiler kullanılmıştır. Ek bilgi, düzeltme ve öneriler için: http://kizik.net/iletisim/

 

Araç çubuğuna atla